Đảng Cộng hoà

tin tức về Đảng Cộng hoà mới nhất

Ông Trump đẩy mạnh hoạt động, khẳng định quyền lực trong Đảng Cộng hoàicon

Ông Trump đẩy mạnh hoạt động, khẳng định quyền lực trong Đảng Cộng hoà

Cựu Tổng thống Donald Trump đang tái xuất trên chính trường sau một tháng dài vắng bóng. Những người trong thế giới Trump mong đợi ông sẽ đẩy mạnh hoạt động của mình hơn nữa khi bầu cử giữa kỳ tới gần.