dảng Cộng hòa

Cập nhập tin tức dảng Cộng hòa

Ủy ban thượng viện quốc gia đảng Cộng hòa và chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ David Perdue, Kelly Loeffer đã hợp lực quyên tiền cho cuộc bầu cử quyết định chung cuộc.