đăng ký biển số xe

tin tức về đăng ký biển số xe mới nhất

Rơi mất biển số xe xin cấp lại như thế nào?icon
Hồi âm04/09/20190

Rơi mất biển số xe xin cấp lại như thế nào?

Tôi mới bị mất biển số xe do con ốc vít bị lỏng rồi rơi khi nào tôi không biết. Giờ tôi muốn làm lại. Xin cho tôi hỏi thủ tục để làm lại biển số xe máy như thế nào?