Đặng Thọ Truật

tin tức về Đặng Thọ Truật mới nhất

Chiến thắng trên động Cô Pung trong ký ức người anh hùngicon

Chiến thắng trên động Cô Pung trong ký ức người anh hùng

Đoàn kết hợp đồng đã ngấm vào tim óc của bộ đội phòng không chúng tôi. Mốc son chói lọi - trận Cô Pung - là chiến công tập thể, Anh hùng Đặng Thọ Truật viết cho Tuần Việt Nam.