Đặng Thùy Giang

Cập nhập tin tức Đặng Thùy Giang

Đặng Thùy Giang cho biết cả các thành viên trong gia đình đều đang hồi phục sức khỏe sau khi điều trị Covid tại nhà.