Đảng ủy Công an TƯ

tin tức về Đảng ủy Công an TƯ mới nhất

Tổng bí thư lần đầu tham gia Đảng ủy Công an TƯicon
Chính trị21/09/20160

Tổng bí thư lần đầu tham gia Đảng ủy Công an TƯ

Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ, Tổng bí thư tham gia Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Công an TƯ.