đánh giá công chức

Cập nhập tin tức đánh giá công chức

Luật quy định 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì phải cho thôi việc nhưng ở ta là nền công vụ thương nhau...