đạo đức báo chí

tin tức về đạo đức báo chí mới nhất

Báo chí từ tuyên truyền đến khai phóngicon
TuanVietNam04/12/20180

Báo chí từ tuyên truyền đến khai phóng

Báo chí còn có chức năng khác nữa như cung cấp thông tin, phân tích bình luận, trao đổi và phản biện, liên quan đến nhận thức của con người trong xã hội. Những vấn đề đó liên quan đến “khai phóng” khả năng của con người.