Đao pháp và dân tộc

tin tức về Đao pháp và dân tộc mới nhất

Thượng tọa Thích Thanh Quyết lên tiếng bức tranh 'Đạo pháp và dân tộc' gây tranh cãiicon

Thượng tọa Thích Thanh Quyết lên tiếng bức tranh 'Đạo pháp và dân tộc' gây tranh cãi

Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho rằng, bức tranh "Đạo pháp và dân tộc" có nhiều ý nghĩa.