Đào tạo lao động nông thôn

tin tức về Đào tạo lao động nông thôn mới nhất

Huyện Nho Quan chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thônicon
Tuyển sinh19/12/20190

Huyện Nho Quan chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Giai đoạn 2010 – 2019, toàn huyện Nho Quan, Ninh Bình đã thực hiện được 50 đề án, với 5.259 lao động được đào tạo, với tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng.