đào tạo nghề cho người thất nghiệp

Cập nhập tin tức đào tạo nghề cho người thất nghiệp

Các chương trình đào tạo nghề miễn phí dành cho người lao động thất nghiệp vì Covid-19 đang được triển khai trên cả nước.