đào tạo sau đại học

tin tức về đào tạo sau đại học mới nhất

Học sau đại học là một nghề, làm tiến sĩ là "công nhân nghiên cứu"icon
Tuyển sinh29/03/20190

Học sau đại học là một nghề, làm tiến sĩ là "công nhân nghiên cứu"

Giải pháp quan trọng nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, theo các chuyên gia, phải tạo ra sự gắn kết giữa đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học.