đất Bắc

tin tức về đất Bắc mới nhất

Lão nông trúng đậm trong mỏ vàng khe Rùi Rúiicon
Thị trường22/10/20160

Lão nông trúng đậm trong mỏ vàng khe Rùi Rúi

Lão nông dân ở thôn Bế Ván trong một lần đi đào củ mài ở trong rừng đã phát hiện mỏ vàng ở khe Rùi Rúi.