Đất không sử dụng

tin tức về Đất không sử dụng mới nhất

Các loại đất nào sẽ bị thu hồi nếu không sử dụng?icon

Các loại đất nào sẽ bị thu hồi nếu không sử dụng?

Bị thu hồi đất do vi phạm là điều mà không ai mong muốn. Tuy nhiên, vì đất đai chỉ có giá trị khi được sử dụng nên pháp luật quy định 04 trường hợp đất không sử dụng sẽ bị thu hồi.