đấu giá khu đất Rạp Tháng Tám

tin tức về đấu giá khu đất Rạp Tháng Tám mới nhất

Đấu giá nhiều khu ‘đất vàng’ của chủ sở hữu Rạp Tháng Támicon
Dự án13/03/20170

Đấu giá nhiều khu ‘đất vàng’ của chủ sở hữu Rạp Tháng Tám

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội (chủ sở hữu Rạp Tháng 8) thu hồi và giao địa điểm nhà, đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường bán đấu giá 5 địa điểm.