đấu tranh chống tiêu cực

tin tức về đấu tranh chống tiêu cực mới nhất

Báo chí 'phò chính diệt tà' chứ không phải 'đánh đấm'icon
Chính trị06/01/20170

Báo chí 'phò chính diệt tà' chứ không phải 'đánh đấm'

Đấu tranh chống tiêu cực là trận địa khó khăn đòi hỏi tinh thần chiến đấu, dũng khí của người làm báo với tư tưởng “phò chính trừ tà” bảo vệ chính nghĩa.