dây chuyền cũ

Cập nhập tin tức dây chuyền cũ

Vẫn ban hành thông tư hạn chế nhập máy móc cũ

 Bộ KH&CN đã hoàn thành dự thảo thông tư sửa đổi lại Thông tư 20 và dự kiến sẽ ban hành trong tháng 4/2015 này.

Kiến nghị bỏ quy định nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

 Nhiều doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước cho rằng việc ban hành một thông tư như Thông tư 20/2014 của Bộ KH&CN, quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng là không cần thiết.