đề án 25

tin tức về đề án 25 mới nhất

Bán trú vùng cao: Chuyện bữa cơm học sinh và chế độ giáo viênicon
Người thầy05/09/20180

Bán trú vùng cao: Chuyện bữa cơm học sinh và chế độ giáo viên

Những vướng mắc nảy sinh trong công tác bán trú sau khi sáp nhập vẫn đang được đặt ra không chỉ với Quảng Ninh mà với ngành giáo dục nói chung.