đề cử nhân sự Bộ Chính trị khóa 12

tin tức về đề cử nhân sự Bộ Chính trị khóa 12 mới nhất

Thông qua danh sách ứng cử ủy viên Bộ Chính trịicon
Thời sự21/12/20150

Thông qua danh sách ứng cử ủy viên Bộ Chính trị

Trung ương thông qua danh sách ứng viên được giới thiệu vào Bộ Chính trị khóa 12.