đe dọa tên lửa

Cập nhập tin tức đe dọa tên lửa

Hôm 17/3, lần đầu tiên Nhật Bản tiến hành diễn tập sơ tán người dân với giả định Triều Tiên phóng tên lửa.