đề tài khoa học

tin tức về đề tài khoa học mới nhất

Bộ trưởng KHCN: Đề tài khoa học ‘đút ngăn tủ’ là thực tếicon
Quốc hội19/03/20180

Bộ trưởng KHCN: Đề tài khoa học ‘đút ngăn tủ’ là thực tế

Bộ trưởng KHCN Chu Ngọc Anh nhìn nhận tình trạng đề tài khoa học "đút ngăn tủ" là thực tế mà nhiều thế hệ Bộ KHCN rất trăn trở.