đề tham khảo

tin tức về đề tham khảo mới nhất

Đề tham khảo môn Tiếng Nga thi THPT quốc gia năm 2020icon
Tuyển sinh03/04/20200

Đề tham khảo môn Tiếng Nga thi THPT quốc gia năm 2020

- Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Tiếng Nga.

 
Đề tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia năm 2020icon

Đề tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia năm 2020

Tuyển sinh
03/04/2020

- Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Sinh học.

Đề tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia năm 2020icon

Đề tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia năm 2020

Tuyển sinh
03/04/2020

- Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Hóa học.

Đề tham khảo môn Vật lý thi THPT quốc gia năm 2020icon

Đề tham khảo môn Vật lý thi THPT quốc gia năm 2020

Tuyển sinh
03/04/2020

- Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Vật lý.

Đề tham khảo môn Toán thi THPT quốc gia năm 2020icon

Đề tham khảo môn Toán thi THPT quốc gia năm 2020

Tuyển sinh
03/04/2020

- Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Toán.