đề thi minh họa

tin tức về đề thi minh họa mới nhất

Từ đề thi minh hoạ: Sẽ khó có "mưa điểm 10"icon
Tuyển sinh25/01/20180

Từ đề thi minh hoạ: Sẽ khó có "mưa điểm 10"

Nhiều thầy cô giáo nhận xét đề minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 có độ khó và tính phân loại cao hơn hẳn so với đề thi chính thức của năm 2017.
 
Đáp án tham khảo đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đáp án tham khảo đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
VietNamNet xin giới thiệu đáp án tham khảo cho đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 mà Bộ GD-ĐT vừa công bố.
Đáp án tham khảo đề minh họa môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đáp án tham khảo đề minh họa môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
VietNamNet xin giới thiệu đáp án tham khảo cho đề thi minh họa môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 mà Bộ GD-ĐT vừa công bố.
Đáp án tham khảo đề minh họa môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đáp án tham khảo đề minh họa môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
VietNamNet xin giới thiệu đáp án tham khảo cho đề thi minh họa môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 mà Bộ GD-ĐT vừa công bố.
Đáp án tham khảo đề minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đáp án tham khảo đề minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
VietNamNet xin giới thiệu đáp án tham khảo cho đề thi minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 mà Bộ GD-ĐT vừa công bố.
Đáp án tham khảo đề minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đáp án tham khảo đề minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
VietNamNet xin giới thiệu đáp án tham khảo cho đề thi minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 mà Bộ GD-ĐT vừa công bố.
Đáp án tham khảo đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đáp án tham khảo đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
VietNamNet xin giới thiệu đáp án tham khảo cho đề thi minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 mà Bộ GD-ĐT vừa công bố.
Đề thi minh họa môn tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đề thi minh họa môn tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen.
Đề thi minh họa môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đề thi minh họa môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen.
Đề thi minh họa môn Ngoại ngữ - tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đề thi minh họa môn Ngoại ngữ - tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Ngoại ngữ - tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen.
Đề thi minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đề thi minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để các học sinh tiện tham khảo và làm quen.
Đề thi minh họa môn Ngoại ngữ - tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đề thi minh họa môn Ngoại ngữ - tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Ngoại ngữ- tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen.
Đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen.
Đề thi minh họa môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đề thi minh họa môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để các học sinh tiện tham khảo và làm quen.
Đề thi minh họa môn Ngoại ngữ - tiếng Trung Quốc kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đề thi minh họa môn Ngoại ngữ - tiếng Trung Quốc kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Ngoại ngữ- tiếng Trung Quốc  kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen.
Đề thi minh họa môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đề thi minh họa môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen.
Đề thi minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đề thi minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để các học sinh tiện tham khảo và làm quen.
Đề thi minh họa môn Ngoại ngữ - tiếng Pháp  kỳ thi THPT quốc gia 2018icon

Đề thi minh họa môn Ngoại ngữ - tiếng Pháp kỳ thi THPT quốc gia 2018

Tuyển sinh
24/01/2018
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa môn Ngoai ngữ -tiếng Pháp kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen.