đề thi THPT quốc gia 2020

tin tức về đề thi THPT quốc gia 2020 mới nhất

Bộ Giáo dục tư vấn thí sinh ôn thi THPT quốc giaicon
Tuyển sinh05/04/20200

Bộ Giáo dục tư vấn thí sinh ôn thi THPT quốc gia

- Đề chính thức của kỳ thi THPT quốc gia 2020 tới đây cũng sẽ không có phần kiến thức tinh giản. Tuy nhiên, phần tự học có hướng dẫn vẫn có thể kiểm tra, hoặc ra trong đề thi.

 
Đề tham khảo môn Tiếng Trung thi THPT quốc gia năm 2020icon

Đề tham khảo môn Tiếng Trung thi THPT quốc gia năm 2020

Tuyển sinh
03/04/2020

- Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Tiếng Trung.

Đề tham khảo môn Tiếng Pháp thi THPT quốc gia năm 2020icon

Đề tham khảo môn Tiếng Pháp thi THPT quốc gia năm 2020

Tuyển sinh
03/04/2020

- Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp.

Đề tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia năm 2020icon

Đề tham khảo môn Sinh học thi THPT quốc gia năm 2020

Tuyển sinh
03/04/2020

- Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Sinh học.

Đề tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia năm 2020icon

Đề tham khảo môn Hóa học thi THPT quốc gia năm 2020

Tuyển sinh
03/04/2020

- Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Hóa học.

Đề tham khảo môn Vật lý thi THPT quốc gia năm 2020icon

Đề tham khảo môn Vật lý thi THPT quốc gia năm 2020

Tuyển sinh
03/04/2020

- Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Vật lý.

Đề tham khảo môn Ngữ văn thi THPT quốc gia năm 2020icon

Đề tham khảo môn Ngữ văn thi THPT quốc gia năm 2020

Tuyển sinh
03/04/2020

- Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Ngữ văn.

Đề tham khảo môn Toán thi THPT quốc gia năm 2020icon

Đề tham khảo môn Toán thi THPT quốc gia năm 2020

Tuyển sinh
03/04/2020

- Chiều 3/4, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. Dưới đây là đề thi tham khảo môn Toán.