đêm sao

tin tức về đêm sao mới nhất

EM Ở LẠI HẮT HIU CHIỀU CÔI LẠNHicon
Thơ14/07/20190

EM Ở LẠI HẮT HIU CHIỀU CÔI LẠNH

Mai cuộc đời theo năm tháng phôi pha/ Bao mơ ước trong em thành bèo bọt/ Anh nghe sóng trên Hồ Tây xa xót/ Nhìn về nơi ấy thấy mây trôi ...