đèn thông minh

tin tức về đèn thông minh mới nhất

Amazon bắt đầu sản xuất đèn thông minhicon
Sản phẩm13/12/20190

Amazon bắt đầu sản xuất đèn thông minh

Đây là một bước đi cho thấy Amazon đang hướng mục tiêu của mình tới thế giới của các thiết bị IoT, bên cạnh loa thông minh và trợ lý ảo.