dẹp vỉa hè trong công tác cán bộ

Cập nhập tin tức dẹp vỉa hè trong công tác cán bộ

Vỉa hè đường phố hanh thông, người dân có đường đi bộ; bổ nhiệm cán bộ đúng cách, sẽ tạo cơ hội, mở đường cho bậc hiền tài.