ĐH Văn Lang

tin tức về ĐH Văn Lang mới nhất

GS Trương Nguyện Thành làm hiệu phó Trường ĐH Văn Langicon
Tuyển sinh08/06/20190

GS Trương Nguyện Thành làm hiệu phó Trường ĐH Văn Lang

GS Trương Nguyện Thành sẽ phụ trách đào tạo và các chương trình đào tạo đặc biệt của trường.