ĐHSP Hà Nội

tin tức về ĐHSP Hà Nội mới nhất

Bài phát biểu tốt nghiệp lay động của thủ khoa trường sư phạmicon

Bài phát biểu tốt nghiệp lay động của thủ khoa trường sư phạm

Thanh Việt, thủ khoa năm 2019 của Trường ĐHSP Hà Nội nói rằng "không phải cứ đứng trên bục giảng là được gọi bằng thầy cô".