dị dạng tử cung

Cập nhập tin tức dị dạng tử cung

Cô gái 17 tuổi lên bàn mổ vì tử cung dị dạng, hơn 4 năm sau hạnh phúc khi đón đứa con đầu lòng.