di sản thừa kế

tin tức về di sản thừa kế mới nhất

Cha chết, anh cả, chị hai vội vàng bán nhà, em út chưng hửngicon
Hồi âm25/08/20190

Cha chết, anh cả, chị hai vội vàng bán nhà, em út chưng hửng

Khi cha tôi chết được khoảng nửa năm thì anh chị tôi đem bán căn nhà của cha để lại. Khi tôi phát hiện hỏi tại sao bán nhà của ba mà không bàn bạc gì với tôi.