di sản văn hoá

tin tức về di sản văn hoá mới nhất

Nhiều di sản sẽ bị phá bỏ, huỷ hoại bất cứ lúc nàoicon
Tiêu điểm15/05/20190

Nhiều di sản sẽ bị phá bỏ, huỷ hoại bất cứ lúc nào

 - Ngành văn hóa nên phối hợp với chính quyền địa phương và các giáo phận, các dòng họ…tổ chức rà soát, xem xét công nhận di tích lịch sử - văn hóa đối với những di tích đủ tiêu chí theo quy định.