đi xe buýt miễn phí

Cập nhập tin tức đi xe buýt miễn phí

Tuyến xe buýt số 3 và 24 sẽ hỗ trợ 100% tiền vé đi lại cho tất cả phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.