đĩa bay. bầu trời

Cập nhập tin tức đĩa bay. bầu trời

Một cặp anh em sinh đôi khẳng định, họ đã chứng kiến hai đĩa bay giao chiến với nhau vào một đêm trời trong ở vùng Outback, Australia cách đây 40 năm.