địa lý Việt Nam

tin tức về địa lý Việt Nam mới nhất

Việt Nam được chia thành bao nhiêu vùng kinh tế - xã hội?icon
Trắc nghiệm08/01/20190

Việt Nam được chia thành bao nhiêu vùng kinh tế - xã hội?

- Bạn có biết Việt Nam được chia thành bao nhiêu vùng kinh tế - xã hội không?