dịch bệnh lở mồm long móng

tin tức về dịch bệnh lở mồm long móng mới nhất

Một tháng 48 ổ dịch lở mồm long móng: Tung 10 đoàn đi thị sát gấpicon
Thị trường02/01/20190

Một tháng 48 ổ dịch lở mồm long móng: Tung 10 đoàn đi thị sát gấp

Chỉ trong vòng 1 tháng đã phát hiện 48 ổ dịch LMLM tại nhiều tỉnh thành phố. Theo đó, Cục Thú y đã phải thành lập tới 10 Đoàn công tác gấp để đi nắm bắt tình hình cũng như kiểm tra phòng, chống dịch bệnh LMLM tại các địa phương.