dịch covid 19

tin tức về dịch covid 19 mới nhất

Kết nối dữ liệu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về Bộ Y tếicon
Công nghệ19/05/20200

Kết nối dữ liệu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về Bộ Y tế

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kết nối dữ liệu phòng chống, dịch bệnh Covid-19 về Bộ Y tế.