Dịch vụ cao cấp Dầu khí

tin tức về Dịch vụ cao cấp Dầu khí mới nhất

Hanoi Time Tower: 5 năm chết chìm với ông lớn Dầu khíicon
Kinh Doanh29/06/20150

Hanoi Time Tower: 5 năm chết chìm với ông lớn Dầu khí

Từng mang họ “Dầu khí”, nhưng số phận của PVR cùng các dự án lại rất long đong. Những người tin cái mác Dầu khí bỏ tiền vào Hanoi Time Tower đã 5 năm chết chìm theo dự án.