dịch vụ hành chính

tin tức về dịch vụ hành chính mới nhất

Hơn 1 triệu hồ sơ hành chính thực hiện qua Bưu điện tại Đồng Thápicon
Đời sống02/08/20190

Hơn 1 triệu hồ sơ hành chính thực hiện qua Bưu điện tại Đồng Tháp

Sau 1 năm triển khai thí điểm việc chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện Việt Nam, đến nay, hơn 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính tại Đồng Tháp đã được tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu điện.