dịch vụ nhận gửi

tin tức về dịch vụ nhận gửi mới nhất

Thống nhất tiêu chuẩn - chất lượng dịch vụ EMS châu Á-TBDicon
Kinh Doanh28/09/20180

Thống nhất tiêu chuẩn - chất lượng dịch vụ EMS châu Á-TBD

Ngày 26 - 27/09/2018 Hội nghị chuyên đề EMS (dịch vụ nhận gửi, chuyển phát bưu gửi) cho quản lý cao cấp đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút đại điện 18 nhà khai thác EMS của Bưu chính các nước khu vực châu Á-TBD.