dịch vụ quản lý hệ thống CNTT

tin tức về dịch vụ quản lý hệ thống CNTT mới nhất

CMC Sài Gòn ra mắt dịch vụ Quản lý hệ thống CNTTicon
Công nghệ05/10/20190

CMC Sài Gòn ra mắt dịch vụ Quản lý hệ thống CNTT

Ngày 4/10/2019 Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn (CMC TSSG) ra mắt Dịch vụ Quản lý hệ thống CNTT (IT Managed Services), cung cấp nguồn lực quản trị, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật một phần hoặc toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT.