Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

tin tức về Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên mới nhất

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2020 từ 17 - 26,1 điểmicon
Tuyển sinh04/10/20200

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2020 từ 17 - 26,1 điểm

Ngành Máy tính và khoa học thông tin có điểm chuẩn cao nhất vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2020.