điểm mới lễ hội

Cập nhập tin tức điểm mới lễ hội

Hàng trăm thanh niên ùn ùn phá rào lao vào cướp phết Hiền Quan tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.