điểm phạt giấy phép lái xe

tin tức về điểm phạt giấy phép lái xe mới nhất

Các nước trên thế giới trừ điểm giấy phép lái xe khác Việt Nam ra sao?icon
Tư vấn06/09/20200

Các nước trên thế giới trừ điểm giấy phép lái xe khác Việt Nam ra sao?

Phương thức trừ điểm giấy phép lái xe đã được sử dụng từ lâu trên thế giới, tuy nhiên mỗi nước lại có một cách tính và vận dụng khác nhau.