Diễn đàn Vì Việt Nam hùng cường

tin tức về Diễn đàn Vì Việt Nam hùng cường mới nhất

Bản lĩnh điều hànhicon
TuanVietNam20/05/20190

Bản lĩnh điều hành

 - Uy tín của lãnh đạo trước nhân dân sẽ tăng lên nếu biết nhận ra những chủ trương, chính sách không phù hợp.

 
Tụt hậu vòng 2, chúng ta có dám nhìn nhận để vươn lênicon

Tụt hậu vòng 2, chúng ta có dám nhìn nhận để vươn lên

TuanVietNam
25/04/2019

 - Dù Việt Nam đi nhiều bước nhưng lại bước ngắn nên bị bỏ lại phía sau so với các quốc gia khác bước chậm nhưng bước dài.

Làm đường sắt cao tốc: dựa vào Nhà nước hay vào dân?icon

Làm đường sắt cao tốc: dựa vào Nhà nước hay vào dân?

TuanVietNam
22/04/2019

 - Không còn nghi ngờ gì về tầm vóc của đường sắt cao tốc Việt Nam nhưng cũng không còn nghi ngờ gì về sự thất bại nếu làm đường sắt cao tốc trên nền tảng quốc doanh.

Phía cuối ‘sợi dây’ rút kinh nghiệmicon

Phía cuối ‘sợi dây’ rút kinh nghiệm

TuanVietNam
15/04/2019

 - Để đất nước hùng cường thì Nhà nước pháp quyền phải không còn lỗ hổng về thể chế trách nhiệm và truy cứu trách nhiệm, không còn mập mờ giữa những được làm và không được làm, không còn ‘rút kinh nghiệm’

Nhà nước không bao cấp và không tạo rủi ro cho DNicon

Nhà nước không bao cấp và không tạo rủi ro cho DN

TuanVietNam
01/04/2019

 - Không gian để Việt Nam phát triển bắt kịp với các quốc gia khác là còn rất nhiều. Trong tiến trình đó vai trò của Nhà nước mang tính quyết định.

Việt Nam ở vào tình thế 'bây giờ hoặc không bao giờ'icon

Việt Nam ở vào tình thế 'bây giờ hoặc không bao giờ'

TuanVietNam
28/03/2019

 - Chúng ta phải đặt mục tiêu chiến lược đủ cao, thể hiện khát vọng của nhân dân, của dân tộc vươn tới trình độ phát triên cao, ngang hàng với các quốc gia phát triển trên thế giới.

Việt Nam đã ‘đụng trần’ để kích thích tư duy, sáng tạo cho phát triển đất nướcicon

Việt Nam đã ‘đụng trần’ để kích thích tư duy, sáng tạo cho phát triển đất nước

TuanVietNam
25/03/2019

 - Sau hơn 30 năm đổi mới và mở cửa nhằm tìm kiếm một con đường phát triển mới, Việt Nam vẫn đang đối diện với hàng loạt vấn đề chưa được xác định rõ cả về lý luận và thực tiễn.

Vì sao Việt Nam xếp ‘hạng bét’ về khởi nghiệp kinh doanh?icon

Vì sao Việt Nam xếp ‘hạng bét’ về khởi nghiệp kinh doanh?

Việt Nam hùng cường
11/03/2019

 - Chỉ số gia nhập thị trường của Việt Nam trong Báo cáo Môi trường Kinh doanh đang xếp "hạng bét" nhưng có thể được cải thiện hàng chục bậc.