Diễn đàn WEF ASEAN

tin tức về Diễn đàn WEF ASEAN mới nhất

Chính sách Hướng Nam mới của Hàn Quốc: Lấy con người làm trung tâmicon
Tiêu điểm12/09/20180

Chính sách Hướng Nam mới của Hàn Quốc: Lấy con người làm trung tâm

Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh, “Chính sách Hướng Nam mới sẽ đồng hành với các ưu tiên quốc gia của Việt Nam. Nền tảng ở đây là con người”.