điện toán lượng tử

tin tức về điện toán lượng tử mới nhất

10 xu hướng công nghệ hàng đầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0icon
Công nghệ07/05/20200

10 xu hướng công nghệ hàng đầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra với tốc độ nhanh theo cấp số nhân đang làm thay đổi bối cảnh toàn cầu và có tác động ngày một gia tăng đến tất cả các quốc gia, cả tác động tích cực cũng như bất lợi.