Điều còn mãi 2018

tin tức về Điều còn mãi 2018 mới nhất

Lê Phi Phi: Xem 'Điều còn mãi', bố tôi không bao giờ dựa lưng vào ghếicon

Lê Phi Phi: Xem 'Điều còn mãi', bố tôi không bao giờ dựa lưng vào ghế

Mỗi năm vào dịp 2/9, nhạc trưởng Lê Phi Phi lại trở về Việt Nam, đồng hành cùng chương trình hòa nhạc Quốc gia 'Điều còn mãi'.