điều trị hóa chât

Cập nhập tin tức điều trị hóa chât

Vừa mới chào đời được ít tháng, cậu bé đã phải chấp nhận số phận nghiệt ngã, tuổi thơ gắn liền trong bệnh viện.