Dilma Rousseff

Cập nhập tin tức Dilma Rousseff

Thượng viện Brazil vừa bỏ phiếu bãi nhiễm chức vụ của Tổng thống Dilma Rousseff vì vi phạm luật ngân sách.